AVIO I KONTEJNERSKI TRANSPORT ROBE VATIKAN

Vatikan, službeno Država Grada Vatikana   je  država na delu teritorije grada Rima, prestonice Italije. Vatikan je najmanja nezavisna država na svetu po površini i po broju stanovnika. Sedište je pape i teritorija Svete Stolice, središnje vlasti  Rimokatoličke crkve. Vatikan se nalazi na Vatikanskom brežuljku (mons vaticanus) i vatikanskim poljima severno od brežuljka.

Granice prema Italiji u potpunosti slede gradske zidine, koje su izgrađene da bi zaštitile Papu. Granice prestaju pratiti zidine na trgu sv. Petra, gde granica sledi Berninijeve kolonade.

Negde oko 900 žitelja Vatikana živi u unutrašnjosti gradskih zidina. Građani Vatikana su uglavnom sveštena lica, računajući i visoke službenike, kao i Švajcarska garda, dobrovoljna vojna organizacija.

U Vatikan dolaze mnogobrojni turisti zbog neprocenjivog umetničkog blaga i graditeljskih spomenika. Zdanja poput Bazilike Sv. Petra i Sikstinske kapele smatraju se remek delima svetske kulturne baštine, kao i ostvarenja  poznatih umetnike BotičelijaBerninijaRafaela, Mikelandjela

Transport robe i selidbe stvari do ili iz Vatikana jedan su od nadelikatnijih i najizazovnijih angažmana kompanije Beocontrol. Naš profesionalni tim za klijente bira najpovoljniju transportnu rutu, pa u zavisnosti od vrste robe i zadatih rokova, robu u Vatikan možemo prevoziti drumskim, železničkim, vodenim i vazdušnim saobraćajem.

Kompanija Beocontrol u svojoj ponudi ima transport standardnih tereta – paletizovanih  ili nepaletizovanih,  transport specijalnih tereta, rasutog tereta, opasnih materija i transport hladnjačama.

U zavisnosti od potreba klijenata, transport robe do ili iz Vatikana može biti organizovan kao:

 • Direktni transport robe– koristeći samo jedan vid transporta (drumski, železnički, vazdušni ili vodeni transport) svojim klijentima smanjujemo troškove i vreme potrebno za transport, jer izbegavamo dodatni pretovar i prepakivanje robe.
 • Kombinovani transport robe– kombinacija ovih modela saobraćaja (drumski, železnički, avio i vodeni) je najbolji vid medjunarodnog transporta robe za duže relacije, jer smanjuje troškove i skraćuje vreme.
 • Kontejnerski transport– transport robe u kontejnerima možemo organizovati prema potrebama klijenata, bilo kao kombinovani transport ili kao direktni transport. U okviru kontejnerskog transporta posebno izdvajamo uslugu zbirnog transporta robe. 

Zbirni transport robe do/iz Vatikana najpogodniji je oblik transporta, kada je potrebno prevesti male količine robe, jer klijent ne plaća zakup celog kontejnera ili transportnog vozila.

Pored usluge transporta robe do/iz Vatikana, klijentima  nudimo i sve prateće usluge:

 • Preuzimanje robe na dogovorenoj adresi/isporuka na dogovorenu destinaciju
 • Pakovanje robe i priprema za transport
 • Utovar/Istovar
 • Vadjenje neophodnih dozvola i priprema dokumentacije
 • Obavljanje carinskih procedura
 • Špedicija
 • Distribucija
 • Skladištenje
 • Obaveštavanje klijenata o prispeću i o trenutnom stanju pošiljke prilikom transporta
 • Pogodnost da sami klijenti, u realnom vremenu, prate svoje pošiljke

Kompanija Beocontrol, pored garancije koju klijentima izdaje obavezujući se da će posao obaviti u skladu sa dogovorom i da će obeštetiti klijenta u slučaju nastanka štete, nudi i mogućnost dodatnog osiguranja robe kod renomiranih osiguravajućih kuća Uniqua i Basler.

Vaš zahtev za ponudu transporta robe do/iz Vatikana, kao i eventualna pitanja možete poslati na E-mail: info@beocontrol.com

Zahtev za transport robe