Za sve informacije obratite nam se na: 011 210 6000

info@beocontrol.com

Transport robe Kipar

Kompanija Beocontrol posebnu pažnju posvetila je izgrađivanju saobraćanje mreže i veza za kvalitetan transport robe na Kipar.

kipar

Mreža od preko 1,000 agenata širom sveta omogućila je firmi Beocontrol da robu veoma brzo i jednostavno transportuje na Kipar sa bilo koje destinacije.

Kipar je veliki izvoznik krompira, južnog voća, žitarica, duvana i jako poznatog kiparskog vina, a predstavlja jako bitno tržište kada je reč o prevozu robe i transportu svim vidovima saobraćaja.

Glavni međunarodni aerodrom na ostrvu, Larnaka, opslužuje široka mreža vazdušnih linija koje spajaju Kipar sa Evropom, Afrikom i Azijom.

Transport robe na/sa Kipra specifičan je, jer Kipar nema železnicu, pa se na Kipru kao i sa ostrva sve vrste robe transportuju vodnim, avio i drumskim saobraćajem.

Mi smatramo svojom obavezom da za klijente pronađemo najpovoljnije vidove transporta, kako bismo transport robe u Kipar pristupačnijim što širem broju zainteresovanih kompanija.

Iskusni i profesionalni tim kompanije Beocontrol za svakog pojedinačnog klijenta pronalazi najpovoljniji vid transporta.

U zavisnosti od vrste i količine robe, rokova isporuke i mesta utovara, transport robe na Kipar može biti organizovan kao direktni transport robe, kombinovani transport i kontejnerski transport .

Zbirni transport robe najpogodniji je oblik transporta kada je potrebno prevesti male količine robe, jer klijent ne plaća zakup celog kontejnera ili transportnog vozila.

Posedujemo najsavremeniju opremu i više od deset godina iskustva u transportovanju svih vrsta robe, pa smo u mogućnosti da za svoje klijente organizujemo transport konvencionalnih tereta, specijalnih (vangabaritnih) tereta, rasutog tereta, opasnih materija i robe koja se mora prevoziti pod određenim temperaturnim uslovima.

Kompanija Beocontrol, pored usluge transporta na Kipar, može obaviti i sve prateće usluge:

  • Preuzimanje robe na dogovorenoj adresi/isporuka na dogovorenu destinaciju
  • Pakovanje robe i priprema za transport
  • Utovar/Istovar
  • Vađenje neophodnih dozvola i priprema dokumentacije
  • Obavljanje carinski procedura
  • Špedicija
  • Distribucija
  • Skladištenje
  • Obaveštavanje klijente o prispeću i o trenutnom stanju pošiljke prilikom transporta
  • Omogućavanje klijentu da sam, u realnom vremenu prati svoju pošiljku

Svojim klijentima dajemo pravnu garanciju da će transport na Kipar biti izvršen u skladu sa dogovorom, kao i da ćemo ih obeštetiti u slučaju nastanka štete.

Vaš zahtev za ponudu avio i vodenog transporta robe iz Kipra eventualna pitanja možete poslati na info@beocontrol.com