Za sve informacije obratite nam se na: 011 210 6000

info@beocontrol.com

Transport robe Lihtenštajn

Uprkos maloj površini i ograničenim prirodnim resursima, Lihtenštajn se odlikuje prosperitetnom privredom zasnovanom na modelu slobodnog tržišta i visokom nivou industrijalizacije. Kneževina se u pogledu finansija, kao i životnog standarda, može u potpunosti porediti i sa najbogatijim urbanim regijama svojih bogatih Evropskih suseda.

lihtenstajn

Kompanija Beocontrol u saradnji sa preko 1,000 agenata širom sveta u stanju je da profesionalno, efikasno i po konkurentnim cenama organizuje transport u Lihtenštajn sa bilo koje destinacije u svetu.

Transport robe temelji se na razvijenom drumskom saobraćaju, železnici i vazdušnom saobraćaju.

 

Iskusni i profesionalni tim kompanije Beocontrol poznaje sve mogućnosti i prednosti različitih vidova transporta robe u ili kroz Lihtenštajn. U ponudi imamo mogućnost prevoza robe svim vidovima transporta – drumskim, železničkim, avio i vodnim – a u zavisnosti od potreba klijenata transport organizujemo kao:

 • Direktni transport robe – koristeći samo jedan vid transporta (drumski, železnički, vazdušni i vodni transport) svojim klijentima smanjujemo troškove i vreme potrebno za transport, jer izbegavamo dodatni pretovar i prepakivanje robe.
 • Kombinovani transport robe – najbolji vid medjunarodnog transporta robe za duže relacije, jer smanjuje troškove i vreme. Koncipiran je tako da kombinuje različite vidove saobraćaja – vodni, drumski, avio, železnički.
 • Kontejnerski transport – transport robe u kontejnerima možemo organizovati, u skladu sa potrebama klijenata, bilo kao kombinovani transport ili kao direktni transport. U okviru kontejnerskog transporta posebno izdvajamo uslugu zbirnog transporta robe.

Konstantno investiranje u savremenu opremu i saradnja sa pouzdanim partnerima širom sveta omogućili su nam da u svojoj ponudi imamo transport svih vrsta roba.

Kompanija Beocontrol organizuje transport kako konvencionalnih tereta, tako i specijalnih (vangabaritnih) tereta, rasute robe, opasnih materija i robe koja se mora prevoziti pod određenim temperaturnim uslovima.

Zbirni transport robe najpogodniji je oblik transporta kada je potrebno prevesti male količine robe, jer klijent ne plaća zakup celog kontejnera ili transportnog vozila.

Naš tim, pored usluge transporta robe u Lihtenštajn, može obaviti i sve prateće usluge:

 • Preuzimanje robe na dogovorenoj adresi/isporuka na dogovorenu destinaciju
 • Pakovanje robe i priprema za transport
 • Utovar/Istovar
 • Vađenje neophodnih dozvola i priprema dokumentacije
 • Obavljanje carinski procedura
 • Špedicija
 • Distribucija
 • Skladištenje
 • Obaveštavanje klijente o prispeću i o trenutnom stanju pošiljke prilikom transporta
 • Omogućavanje klijentu da sam, u realnom vremenu prati svoju pošiljku

Kada je u pitanju transport robe u Lihtenštajn, kompanija Beocontrol svojim klijentima daje pravnu garanciju da će transport biti izvršen u skladu sa dogovorom, kao i da će ih obeštetiti u slučaju nastanka štete.

Vaš zahtev za ponudu transporta robe iz Lihtenštajna kao i eventualna pitanja možete poslati na transport@beocontrol.com