Za sve informacije obratite nam se na: 011 210 6000

info@beocontrol.com

Transport robe Malta

Kompanija Beocontrol ima ogromno iskustvo u organizovanju transporta na Maltu za sve vrste robe, pa dobrom organizacijom izbegava visoke troškove i transport za ovu ostrvsku državu nudi po veoma konkurentnim cenama.

malta

Medjunarodni transport robe u ostrvske zemlje zahteva dobru organizaciju i logistiku, jer podrazumeva menjanje vidova transporta i samih vozila, obimnu dokumentaciju i dodatna osiguranja robe, što sve povećava cenu transporta..

Transport na Maltu organizujemo kako za konvencionalne terete, tako i za specijalne (vangabaritne) terete, rasute terete, opasne materije i robu čiji prevoz zahteva kontrolisane temperaturne uslove.

Prevoz može ići drumski, vazdušnim, vodenim i železničkim saobraćajem, a kompanija Beocontrol transport organizuje u vidu:

 • Direktni transport robe – koristeći samo jedan vid transporta (drumski, železnički, vazdušni i vodni transport) svojim klijentima smanjujemo troškove i vreme potrebno za transport, jer izbegavamo dodatni pretovar i prepakivanje robe.
 • Kombinovani transport robe – najbolji vid medjunarodnog transporta robe za duže relacije, jer smanjuje troškove i vreme (kombinacija vodnog, drumskog, avio i železničkog saobraćaja).
 • Kontejnerski transport – transport robe u kontejnerima možemo organizovati, u skladu sa potrebama klijenata, bilo kao kombinovani transport ili kao direktni transport. U okviru kontejnerskog transporta posebno izdvajamo uslugu zbirnog transporta robe.

Zbirni transport robe Malta najpogodniji je oblik transporta kada je potrebno prevesti male količine robe, jer klijent ne plaća zakup celog kontejnera ili transportnog vozila.

Pored samog transporta na Maltu, kompanija Beocontrol za svoje klijente može obaviti i sve prateće usluge:

 • Preuzimanje robe na dogovorenoj adresi/isporuka na dogovorenu destinaciju
 • Pakovanje robe i priprema za transport
 • Utovar/Istovar
 • Vađenje neophodnih dozvola i priprema dokumentacije
 • Obavljanje carinski procedura
 • Špedicija
 • Distribucija
 • Skladištenje
 • Obaveštavanje klijente o prispeću i o trenutnom stanju pošiljke prilikom transporta
 • Omogućavanje klijentu da sam, u realnom vremenu prati svoju pošiljku

Svojim klijentima dajemo pravnu garanciju da će transport na Maltu biti izvršen u skladu sa dogovorom, kao i da ćemo ih obeštetiti u slučaju nastanka štete.

Vaš zahtev za ponudu transporta robe iz Malte eventualna pitanja možete poslati na transport@beocontrol.com