Za sve informacije obratite nam se na: 011 210 6000

info@beocontrol.com

Transport robe Svajcarska

Kompanija Beocontrol nudi Vam profesionalnu i pozdanu uslugu transporta robe u Švajcarsku, po konkurentnim cenama.

svajcarska

S obzirom na to da je locirana u središtu kontinenta, kroz Švajcarsku prolazi jedna od važniji transportnih ruta, preko Alpa.

U saradnji sa preko 1,000 agenata širom sveta, kompanija Beocontrol organizuje transport robe u Švajcarsku u najkraćem mogućem roku, sa bilo koje destinacije.

Naš profesionalni i iskusni tim za svakog pojedinačnog klijenta pronalazi najpovoljniju rutu transporta. Švajcarska ima veoma razvijen i veoma kvalitetan železnički i drumski saobraćaj, ali je transport robe moguće organizovati i avio saobraćajem.

U zavisnosti od vrste i količine robe, mesta utovara i dogovorenih rokova, transport robe u Švajcarsku organizujemo u vidu:

 • Direktni transport robe – koristeći samo jedan vid transporta (drumski, železnički, vazdušni i vodni transport) svojim klijentima smanjujemo troškove i vreme potrebno za transport, jer izbegavamo dodatni pretovar i prepakivanje robe.
 • Kombinovani transport robe – kombinujući vidove transporta (drumski, železnički, avio i vodni transport) je najbolji vid medjunarodnog transporta robe za duže relacije, jer smanjuje troškove i vreme.
 • Kontejnerski transport – transport robe u kontejnerima možemo organizovati, u skladu sa potrebama klijenata, bilo kao kombinovani transport ili kao direktni transport. U okviru kontejnerskog transporta posebno izdvajamo uslugu zbirnog transporta robe.

Zbirni transport robe Švajcarska najpogodniji je oblik transporta kada je potrebno prevesti male količine robe, jer klijent ne plaća zakup celog kontejnera ili transportnog vozila.

Kompanija Beocontrol poseduje najsavremeniju opremu i višegodišnje iskustvo u transportu robe u Švajcarsku, tako da je u stanju da ispuni sve zahteve svojih klijenata.

Transport možemo organizovati kako za konvencionalne terete, tako i za specijalne (vangabaritne) terete, rasute terete, opasne materije i robu koja se mora prevoziti pod određenim temperaturnim uslovima.

Uz uslugu transport robe u Švajcarsku, u stanju smo da za svoje klijente obavimo i sve prateće usluge:

 • Preuzimanje robe na dogovorenoj adresi/isporuka na dogovorenu destinaciju
 • Pakovanje robe i priprema za transport
 • Utovar/Istovar
 • Vađenje neophodnih dozvola i priprema dokumentacije
 • Obavljanje carinski procedura
 • Špedicija
 • Distribucija
 • Skladištenje
 • Obaveštavanje klijente o prispeću i o trenutnom stanju pošiljke prilikom transporta
 • Omogućavanje klijentu da sam, u realnom vremenu prati svoju pošiljku

Svojim klijentima dajemo pravnu garanciju da ćemo transport u Švajcarsku realizovati u skladu sa dogovorom, kao i da ćemo ih obeštetiti u slučaju nastanka štete.

Vaš zahtev za ponudu  robe iz Švajcarske eventualna pitanja možete poslati na transport@beocontrol.com