PozoviZahtev

AVIO I KONTEJNERSKI TRANSPORT ROBE TURSKA

Transport robe u Tursku, kao i kroz ovu zemlju, jedan je od primarnih poslova kompanije Beocontrol.

turska

Povezujući Evropu i Aziju, Turska predstavlja komplikovanu mrežu puteva kako drumom i vazduhom, tako i vodenim površinama.

Kompanija Beocontrol jedan je od lidera u Jugoistočnoj Evropi kada je u pitanju transport u Tursku svih vrsta robe.

Transport u Tursku organizujemo kako za konvencionalne terete, tako i za specijalne (vangabaritne) terete, rasutu robu, opasne materije i robu koja se mora prevoziti pod određenim temperaturnim uslovima.

Profesionalan i iskusan tim kompanije Beocontrol će, uzimajući u obzir Vaše zahteve, vrstu robe i zadate rokove, za Vas pronaći najpovoljniju trasu transporta robe u Tursku.

Vašu robu možemo transportovati drumskim, železničkim, vazdušnim saobraćajem, sa m transport može biti realizovan kao: direktni transport robe, kombinovani transport robe i kontejnerski transport .

Zbirni transport robe Turska najpogodniji je oblik transporta kada je potrebno prevesti male količine robe, jer klijent ne plaća zakup celog kontejnera ili transportnog vozila.

Uz uslugu transporta robe u Tursku, za svoje klijente možemo obaviti i sve prateće usluge kao što su pakovanje, skladištenje, dodatno osiguranje, carinjenje itd.

Kompanija Beocontrol svojim klijentima daje pravnu garanciju da će transport u Tursku biti izvršen u skladu sa dogovorom, kao i da ćemo ih obeštetiti u slučaju nastanka štete.

Vaš zahtev za ponudu transporta robe iz Turske eventualna pitanja možete poslati na info@beocontrol.com

Zahtev za transport robe