Za sve informacije obratite nam se na: 011 210 6000

info@beocontrol.com

Upit za transport - formular

Molimo Vas da što detaljnije popunite ovaj formular kako bismo bili u situaciji da vam odgovorimo sa preciznom ponudom za transport.

Vaši podaci

Podaci o transportu

Vrsta željenog transporta

Uvozno/izvozno carinjenje
DaNe

Potrebno dodatno osiguranje
DaNe

Potrebno skladištenje u carinskom magacinu
DaNe

Adresa transporta - POŠILJALAC

Zemlja

Poštanski broj, grad, ulica i broj

Ime prezime/Naziv

Adresa transporta - PRIMALAC

Zemlja

Poštanski broj, grad, ulica i broj

Ime prezime/Naziv

Adresa špedicija - IZVOZNA

Zemlja

Poštanski broj, grad, ulica i broj

Ime prezime/Naziv

Adresa špedicija - UVOZNA

Zemlja

Poštanski broj, grad, ulica i broj

Ime prezime/Naziv