Instalacija vetrenjača predstavlja kompleksan projekat u kojem je najvažniji stručni kadar. Nakon kreiranja celog projekta, utovara delova za vetrenjaču i dopremanje delova na mesto istovara, pristupa se instalaciji vetrenjača. Instalacija vetrenjača se sprovodi uz konstantan nadzor stručnog kadra, koji je završio obuku za instalaciju vetrenjača i poseduje višegodišnje iskustvo.Instalacija vetrenjaca

Instalacija vetrenjača se odvija uz poštovanje najviših standarda bezbednosti. Instalaciju vetrenjača smo sposobni da radimo i u kooperaciji sa drugim kompanijama.

Vaš zahtev za ponudu transporta i eventualna pitanja možete poslati na info@beocontrol.com

Zahtev za transport robe