Ukoliko želite da preselite kompletnu fabriku u zemlji ili u inostranstvu, kompanija Beocontrol nudi optimalne planove relokacije kako u domaćem,  tako i u medjunarodnom transportu. Teški pretovari, manipulacija i montaža za potrebe industrije Beocontrol timu su poseban izazov. Celokupan projekat transporta i istovara, kao i montaže postrojenja, odvija se kroz nekoliko pažljivo planiranih faza.

Teški pretovari, manipulacija i montaža

Da bismo Vam dali što precizniju ponudu, moramo imati što više informacija o tome koji i kakav teret transportujemo. Beocontrol tim dolazi do Vaše fabrike da bi se detaljno upoznao sa težinom zadatka i svim neophodnim procedurama transporta.

Takođe, moramo da posetimo i mesto gde će se vršiti istovar i montaža, zbog adekvatnog raspoređivanja mašina i ljudstva. Kada se dobije kompletna slika gabarita za selidbu, Beocontrol tim planira rute, kao i dodatne parametre – tehnička pratnja ili pratnja policije, kao i eventualno proširenje kolovoza… U Beocontrol uslugu transporta spada i isključivanje sa mreže (struja, telefon, optika i razni kablovi), kao i ponovno priključenje na mrežu na mestu istovara i montaže.

Kada Beocontrol razmotri sve opcije, pristupa se formiranju ponude. Ukoliko je ponuda prihvatljiva, kreće se sa planiranjem ljudstva i opreme potrebnih za utovar/istovar. Takođe, vršimo konstantnu koordinaciju sa klijentima tokom procesa transporta.

Vaš zahtev za ponudu transporta i eventualna pitanja možete poslati na info@beocontrol.com

Zahtev za transport robe