Kompleksni logistički poduhvati koji uključuju transport, odnosno prevoz kompletne fabrike, hale, postrojenja i radnih mašina na drugu lokaciju zahteva izradu transportnog projekta. U zavisnosti od gabarita tereta, kao i destinacije do koje se transportuje, kompanija Beocontrol koristi više vidova transporta, u kombinaciji sa drumskim, avio, vodenim i železničkim prevozom.

Detaljni transportni projekat uključuje takođe i planiranje operacija u toku samog transporta, od obezbeđivanja slobodnog koloseka i odgovarajuće drumske rute, do policijske i tehničke pratnje.

Transportni projekti

Kompanija Beocontrol obezbeđuje sve mašine za utovar i istovar na lokaciji utovara / istovara, isključivanje elekt


Kontakt: +381 11 210 6000
rične mreže, telefonske mreže i optike, kao i pribavljanje svih potrebnih dozvola za vangabaritni transport robe u međunarodnom i lokalnom saobraćaju.

Vaš zahtev za ponudu transporta i eventualna pitanja možete poslati na E-mail: info@beocontrol.com

Zahtev za transport robe