PozoviZahtev

Kompleksni logistički poduhvati koji uključuju transport, odnosno prevoz kompletne fabrike, hale ili postrojenja uključujući i radne mašine na drugu lokaciju zahteva izradu transportnog projekta. U zavisnosti od gabarita tereta kao i destinacije do koje se transportuje, koristimo više vidova transporta, u kombinaciji sa drumskim, avio, vodenim i železničkim transportom. Takođe, na biranje rute utiče još mnogo faktora koji se ne smeju zanemariti.Transportni projektiDetaljni transportni projekat uključuje takođe i planiranje operacija u toku samog transporta, od obezbeđivanja slobodnog koloseka kao i policijska i tehnička pratnja. Takođe, obezbeđujemo sve mašine za utovar i istovar na lokaciji utovara / istovara, isključivanje električne mreže, telefonske mreže i optike, kao i pribavljanje svih potrebnih dozvola za vangabaritni transport robe u međunarodnom i lokalnom saobraćaju.

 

Vaš zahtev za ponudu transporta i eventualna pitanja možete poslati na info@beocontrol.com

Zahtev za transport robe