PozoviZahtev

Vodeni transport

Ukoliko želite da Vaša roba bude transportovana brodom, kompanija Beocontrol nudi Vam usluge prevoza robe svim vidovima vodnog saobraćaja (rečni, pomorski, okeanski).

Vodeni transport

Vodni saobraćaj najpogodniji je i najekonomičniji za transport velikih količina robe i vangabaritnog tereta.

U zavisnosti od zahteva klijenta, destinacije i specifičnosti robe, kompanija Beocontrol vodni transport robe organizuje kao direktan ili kombinovani transport robe (u kombinaciji sa drumskim, železničkim i avio transportom).

Sarađujemo sa brodskim agencijama širom sveta i zahvaljujući razvijenoj mreži partnera klijentima nudimo praktično neograničen tovarni prostor, brzu i profesionalnu uslugu transporta ka svim destinacijama.

Uslugu vodnog transporta organizujemo po principu „od vrata do vrata“.

Naša kompanija Vašu robu preuzima na dogovorenoj adresi i prosleđuje je do najbliže luke (u Jugoistočnoj Evropi usluga podrazumeva luke Konstanca, Kopar, Rijeka, Bar, Solun, Hamburg, Beograd). Naš tim i naši saradnici organizovaće ukrcavanje robe, kao i njeno iskrcavanje na destinaciji odakle će je isporučiti na adresu primaoca.

Pored konvencionalnog tereta, kompanija Beocontrol poseduje licence i dozvole neophodne za transport rasutog tereta, specijalnih tereta poput vangabaritnog tereta, kao i opasne robe.

Za naše klijente organizujemo:

  • Prevoz punih kontejnerskih utovara (FCL)
  • Zbirni kontejnerski transport (LCL)

Zbirni transport preporučujemo klijentima kojima je potreban transport manjih količina roba do/sa udaljenih destinacija. Ovaj transport podrazumeva da se Vaša roba prevozi u kontejneru sa robom drugi klijenata, tako da ne morate da uzimate u zakup ceo kontejner koji Vam nije potreban i ne postoji minimum robe koji može biti transportovan.


Uz vodeni transport, obavljamo i sve prateće usluge u nakraćem roku:

  • Izrada drvenih sanduka, obezbeđenje kontejnera i priprema specijalnih pakovanja radi dodatne zaštite Vaše robe
  • Pakovanje i priprema robe za uslove vodnog transporta
  • Prevoz do najbliže ukrcajne luke i prevoz od iskrcajne luke do željene destinacije
  • Ukrcavanje/iskrcavanje robe
  • Priprema neophodnih dozvola i dokumentacije
  • Obavljanje carinske procedure i svih špediterskih radnji
  • Praćenje pošiljki tokom transporta
  • Obaveštavanje klijenta o robi tokom transporta i vremenu dospeća robe

Našim klijentima obezbeđujemo i skladištenje robe pre ili nakon vodnog transporta. Kompanija Beocontrol skladištenje robe nudi Vam u nekom od svojih skladišta u Jugoistočnoj Evropi, gde posedujemo preko 1,000m2 magacinskog prostora. Specijalizovani smo za skladištenje specifične robe koja zahteva specijalno rukovanje i redovne inspekcije.

Takođe, skladištenje možemo organizovati i u bilo kom mestu u svetu, zahvaljujući mreži svojih saradnika.

Svojim klijentima nudimo mogućnost da putem GPS-a u svakom trenutku prate transport svoje pošiljke u realnom vremenu.

Za bezbednost robe tokom vodnog transporta i kvalitet usluge, prilikom potpisivanja ugovora sa kompanijom Beocontrol, dobijate i garanciju da će posao biti obavljen u skladu sa dogovorom kao i da ćete dobiti obeštećenje u slučaju nastanka štete.

Na Vaš zahtev, robu u transportu možemo dodatno osigurati Basler ili Uniqa osiguranje, sa kojima naša kompanije ima potpisane ugovore.

Vaš zahtev za ponudu transporta i eventualna pitanja možete poslati na info@beocontrol.com

Zahtev za transport robe