Železnički transport robe

Železnički transport robe - Transport robe železnicomKompanija Beocontrol organizuje železnički transport robe iz bilo kog mesta u Srbiji ili svetu ka bilo kojoj destinaciji – brzo, sigurno, povoljno!

U zavisnosti od potreba klijenata, železnički transport robe organizujemo kao direktan ili kombinovani transport (u kombinaciji sa drumskim, avio i vodenim transportom). Prevoz robe železnicom jedan je od najekonomičnijih vidova transporta.

Upravo da bismo svojim klijentima obezbedili pogodnosti koje pruža železnički transport, uspostavili smo plodnu saradnju sa vodećim svetskim operaterima i železničkim upravama.

Ukoliko mesto preuzimanja ili dostave robe nije grad u kome se nalazi železnički terminal, pružamo mogućnost multimodalnog prevoza (utovar/istovar na dogovorenoj adresi, prevoz robe do/sa železničke stanice i predaju Vašeg tereta na odredjenoj destinaciji).

Posebna pogodnost za transport robe za / iz Kine u Srbiju za svega 25 dana. Razdaljina između Đinana i Beograda je oko 10.500 kilometara i vožnja traje 25 dana. Voz prolazi kroz Kinu, Kazahstan, Rusiju, Ukrajinu, Slovačku i Mađarsku

Kompanija Beocontrol železnički transport robe može organizovati u pojedinačnim vagonskim pošiljkama, grupama kola i maršutnim vozovima.

U zavisnosti od vrste robe, železnički transport obavljamo običnim ili specijalnim vagonima, vagonima sa visokim stranicama i otvorenim i zatvorenim vagonima.

Za transport automobila koristimo specijalna plato kola za prevoz te vrste vozila.

Pošto posedujemo najsavremeniju opremu i iskustvo, u stanju smo da ponudimo i uslugu transporta opasne robe i specijalnih tereta, kao što su vangabaritni i nestandardni tereti.

Kompanija Beocontrol, pored usluge železničkog transporta, za svoje klijente obavlja i sve prateće aktivnosti:

 • Vršimo utovar/istovar robe i pripremu robe za transport
 • Pribavljamo neophodne dozvole
 • Pripremamo tovarni list i ostalu dokumentaciju
 • Obavljamo carinsku proceduru
 • Pratimo vagone
 • Obaveštavamo klijente o terminu dospeća robe

Sa preko 1000 m2 sopstvenog magacinskog prostora i pouzdanim saradnicima širom sveta, u mogućnosti smo da svojim klijentima ponudimo i skladištenje robe pre i posle železničkog transporta.

Za kvalitet usluge i bezbednost robe, kompanija Beocontrol svojim klijentima pruža pravnu garanciju prilikom potpisivanja ugovora, a robu klijenata možemo dodatno osigurati kod renomiraanih osiguravajućih kuća Uniqa ili Basler.

Vaš zahtev za ponudu transporta robe železnicom, kao i eventualna pitanja možete poslati na E-mail: info@beocontrol.com

Tipovi vagona za železnički transport robe

Vagon Eas

Utovar sa vrha. Istovar sa vrha vagona ili putem gravitacije.

Pogodan za transport:

 • Rasutog tereta,
 • Drva
 • Mašinske proizvode
 • Čelične konstrukcije
 • Vozila

Dimenzije vagona Dokumentacija

Vagon Faccs

Utovar sa vrha. Istovar putem gravitacije kroz bocne klapne.

Pogodan za transport:

 • Peska,
 • Šljunka
 • Uglja
 • Sitnog kamena

Dimenzije vagona Dokumentacija

Vagon Fals

Utovar sa vrha. Istovar putem gravitacije.

Pogodan za transport:

 • Šljunka,
 • Peska
 • Uglja
 • Ruda
 • Šljake

Dimenzije vagona Dokumentacija

Vagon Habbins

Vagon velikog kapaciteta sa ili bez pregrada koje štite robu tokom transporta.

Pogodan za prevoz osetljive robe koja treba da bude zaštićena od vremenskih uslova tokom transporta:

 • Staklo
 • Porcelan
 • Elektronika
 • Robe na paletama
 • Pojedinačne stvari

Dimenzije vagona Dokumentacija

Vagon Habis

Vagon velikog kapaciteta sa bočnim kliznim vratima podeljenim u dve pregrade.

Pogodan za transport:

 • Nameštaja,
 • Robe na paleti
 • Robe različitog oblika

Dimenzije vagona Dokumentacija

Vagon Hbbins

Vagon velikog kapaciteta sa bočnim kliznim vratima sa ili bez pregrada.

Pogodan za prevoz osetljive robe koja treba da bude zaštićena od vremenskih uslova tokom transporta:

 • Staklo
 • Porcelan
 • Elektronika
 • Robe na paletama
 • Pojedinačne stvari

Dimenzije vagona Dokumentacija

Vagon Hbis

Vagon sa bočnim kliznim vratima sa ili bez pregrada.

Pogodan za transport:

 • Nameštaja,
 • Robe na paleti
 • Robe različitog oblika

Dimenzije vagona Dokumentacija

Vagon Himrrs

Vagon sa bočnim kliznim vratima sa ili bez pregrada.

Pogodan za prevoz osetljive robe koja treba da bude zaštićena od vremenskih uslova tokom transporta:

 • Nameštaj
 • Robe na paletama
 • Pojedinačne stvari

Dimenzije vagona Dokumentacija

Vagon Kgs

Ravan vagon sa savijenim podupiračima.

Pogodan za transport robe kojoj nije potrebna zaštita od vremenskih uslova:

 • Robe velikog obima i male težine (gustine),
 • Gvožđa
 • Čelika
 • Rezanog drveta
 • Kontejnera

Dimenzije vagona Dokumentacija

Vagon Laags

Vagon sa dve osovine.

Pogodan za prevoz:

 • Kontejnera

Dimenzije vagona Dokumentacija

Vagon Regs Rgs

Četvoroosovinski ravan vagon sa skidajućim bočnim stranama.

Pogodan za transport robe kojoj nije potrebna zaštita od vremenskih uslova:

 • Velika i teška mehanizacija
 • Gvožđa
 • Čelika
 • Rezanog drveta
 • Kontejnera
 • Vozila

Dimenzije vagona Dokumentacija

Vagon Laags

Vagon sa dve osovine.

Pogodan za prevoz:

 • Kontejnera

Dimenzije vagona Dokumentacija

Vagon Tadds

Vagoni sa levkom sa otvarajućim krovom za utovar, odnosno istovar putem gravitacije.

Pogodan za transport rasute robe poput:

 • Peska
 • Žitarica

Dimenzije vagona Dokumentacija

Vagon Taems

Vagon sa ravnim podom, kliznim bočnim vratima i otvarajućim krovom koji omogućava istovar i utovar sa vrha.

Pogodan za prevoz robe koja mora da bude zaštićena od vremenskih uslova:

 • Strukturni čelik
 • Kalemovi
 • Roba različitog oblika

Dimenzije vagona Dokumentacija

Vagon Uacs

Vagoni sa istovarom putem kompresovanog vazduha ili gravitacije.

Pogodan za transport:

 • Cementa
 • Kreča
 • Praškaste robe

Dimenzije vagona Dokumentacija

 

Vagon Zaes

Vagon cisterna opremljen za utovar i istovar sa odgovarajućim sigurnosnim uređajima.

Pogodan za prevoz:

 • Naftnih derivata

Dimenzije vagona Dokumentacija

VAŠ ZAHTEV ZA PONUDU TRANSPORTA ROBE, KAO I EVENTUALNA PITANJA MOŽETE POSLATI NA E-MAIL: INFO@BEOCONTROL.COM

Zahtev za transport robe